Test FireMelon

  Câu chuyện

  Test FireMelonTest FireMelon

  Tiểu sử

  Nhóm : Crop Breeding

  Vị trí hiện tại : Test FireMelon

  Làm việc cho East-West Seed từ năm : 2020

  Văn phòng đặt tại : Vietnam

  Trình độ giáo dục

  Test FireMelon

  Other Team Members

  Simon Groot

  Simon N. Groot is the founder of East-West Seed and the World Food Prize Laureate 2019.Simon Groot is a 6th generation descen...

  Đọc thêm

  Sumie Fujimura

  "Sẽ dễ dàng hơn để bào chữa cho những việc không hoàn thành, nhưng đáng khích...

  Đọc thêm

  Nguyễn Văn Dực

  "Xuất thân từ một gia đình nông dân, tuổi thơ của tôi gắn bó gần gũi với ruộng vườn. Ng...

  Đọc thêm

  Khương Việt Trung

  “Sự công minh và chính trực cùng niềm đam mê sẽ dẫn đến thành công”...

  Đọc thêm

  Cao Bích Trang

  “Mỗi hành động trong đảm bảo chất lượng sẽ góp phần vào vụ mùa bội thu của nông d&aci...

  Đọc thêm

  Lê Thị Hương Van

   "Tôi luôn vươn tới sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo hôm nay không còn hoàn ...

  Đọc thêm

  Nguyễn Vũ Hà Vy

  "Cho dù bạn đang làm việc ở bất kỳ phòng ban nào hay lĩnh vực nào: hàng tiêu ...

  Đọc thêm

  Test Team

  Test Team

  Đọc thêm

  Bert van der Feltz

  Ông van der Feltz là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn East-West Seed. Trư...

  Đọc thêm

  Simon Jan de Hoop

  Rất phấn khởi được là một thành viên của công ty mà phải xây dựng từ đầu.Một trong nhữ...

  Đọc thêm

  Michel Devarrewaere

  Ông Devarrewaere có trên 28 năm kinh nghiệm trong ngành giống cây trồng ở cả ngành c&o...

  Đọc thêm

  Người đó có thể là chính bạn!

  Nơi các đội ngũ giàu đam mê cùng nhau làm việc, cùng nhau học hỏi và cùng nhau cải tiến.

  làm sao ?