BẮP CẢI PAKSE 287
BẮP CẢI PAKSE 287

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bắp to 2 - 3 kg, cuộn chặt, lá xanh, độ đồng đều cao, có thể tồn trữ lâu trên ruộng, vận chuyển xa tốt, chất lượng ăn ngon. Thời gian trồng đến thu hoạch: 65 - 70 ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thích hợp trồng trong điều kiện mát như vụ chính ở Miền Bắc, vụ Đồng Xuân ở Miền Nam, Đà Lạt. Sử dụng 15 gam/1.000 m2"

BẮP CẢI PAKSE 287

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Bắp to 2 - 3 kg, cuộn chặt, lá xanh, độ đồng đều cao, có thể tồn trữ lâu trên ruộng, vận chuyển xa tốt, chất lượng ăn ngon. Thời gian trồng đến thu hoạch: 65 - 70 ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thích hợp trồng trong điều kiện mát như vụ chính ở Miền Bắc, vụ Đồng Xuân ở Miền Nam, Đà Lạt. Sử dụng 15 gam/1.000 m2"