CẢI BẸ XANH XANH MỠ
CẢI BẸ XANH XANH MỠ

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Lá màu xanh nhạt, cây sinh trưởng nhanh, năng suất cao. Lá đứng ít bị gãy dập khi mưa lớn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng hạt giống cần cho 1.000 m2: 50 - 70 gam nếu ươm cây con hoặc 90 - 100 gam nếu gieo trực tiếp (khoảng cách cây: 20 cm x 20 cm).

CẢI BẸ XANH XANH MỠ

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Lá màu xanh nhạt, cây sinh trưởng nhanh, năng suất cao. Lá đứng ít bị gãy dập khi mưa lớn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng hạt giống cần cho 1.000 m2: 50 - 70 gam nếu ươm cây con hoặc 90 - 100 gam nếu gieo trực tiếp (khoảng cách cây: 20 cm x 20 cm).