CẦN TÂY PASCAL
CẦN TÂY PASCAL

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, độ đồng đều cao, nở bụi tốt, kháng được bệnh thối vào mùa mưa.
Cọng lá màu xanh, mùi thơm đặc trưng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 35 - 45 ngày sau trồng. Lượng hạt cần dùng cho 1.000 m2: 400 - 600 gam.

CẦN TÂY PASCAL

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, độ đồng đều cao, nở bụi tốt, kháng được bệnh thối vào mùa mưa.
Cọng lá màu xanh, mùi thơm đặc trưng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thu hoạch 35 - 45 ngày sau trồng. Lượng hạt cần dùng cho 1.000 m2: 400 - 600 gam.