ĐẬU BẮP NĂM SAO
ĐẬU BẮP NĂM SAO

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, nhiều nhánh, ít sâu bệnh, thu hoạch sau trồng 38 - 50 ngày (tùy thời vụ), thời gian thu hoạch dài. Trái màu xanh đậm, 5 cạnh, ăn giòn, ngon, ngọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miền Bắc: trồng vụ Xuân và vụ Thu Đông, miền Nam có thể trồng quanh năm.
Khoảng cách: 0,75 m x (0,6 m - 0,7 m), 01 cây/lỗ. Lượng hạt 300 - 400 gam/1.000 m2.

ĐẬU BẮP NĂM SAO

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, nhiều nhánh, ít sâu bệnh, thu hoạch sau trồng 38 - 50 ngày (tùy thời vụ), thời gian thu hoạch dài. Trái màu xanh đậm, 5 cạnh, ăn giòn, ngon, ngọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miền Bắc: trồng vụ Xuân và vụ Thu Đông, miền Nam có thể trồng quanh năm.
Khoảng cách: 0,75 m x (0,6 m - 0,7 m), 01 cây/lỗ. Lượng hạt 300 - 400 gam/1.000 m2.