ĐẬU CÔ VE HẠT ĐEN CAO SẢN
ĐẬU CÔ VE HẠT ĐEN CAO SẢN

ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe. Năng suất cao. Trái màu xanh nhạt, suôn, nhẵn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng quanh năm ở Miền Nam, vụ Thu Đông và Đông Xuân ở Miền Trung và Miền Bắc.
Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,2 - 0,3 m. Lượng hạt cần cho 1.000 m2: 1,6 kg - 1,8 kg (mỗi lỗ gieo 2 - 3 hạt)."

ĐẬU CÔ VE HẠT ĐEN CAO SẢN

ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe. Năng suất cao. Trái màu xanh nhạt, suôn, nhẵn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trồng quanh năm ở Miền Nam, vụ Thu Đông và Đông Xuân ở Miền Trung và Miền Bắc.
Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,2 - 0,3 m. Lượng hạt cần cho 1.000 m2: 1,6 kg - 1,8 kg (mỗi lỗ gieo 2 - 3 hạt)."