ĐẬU ĐŨA NAM GANG
ĐẬU ĐŨA NAM GANG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, dễ chăm sóc. Trái xanh, suôn, dài 60 - 80 cm. Thu hoạch 40 - 45 ngày sau gieo tùy mùa vụ. Trồng được quanh năm ở miền Nam và miền Trung.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,2 - 0,3 m. Lượng hạt cần cho 1.000 m²: 1,2 - 1,4 kg (mỗi lỗ gieo 2 - 3 hạt)."

ĐẬU ĐŨA NAM GANG

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, dễ chăm sóc. Trái xanh, suôn, dài 60 - 80 cm. Thu hoạch 40 - 45 ngày sau gieo tùy mùa vụ. Trồng được quanh năm ở miền Nam và miền Trung.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,2 m x 0,2 - 0,3 m. Lượng hạt cần cho 1.000 m²: 1,2 - 1,4 kg (mỗi lỗ gieo 2 - 3 hạt)."