HÀNH TÍM LA OR
HÀNH TÍM LA OR

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao. Củ to (3 - 4 tép/bụi), độ đồng đều cao. Thời gian bảo quản dài.
Củ có vị thơm nồng, hành phi giòn, thơm, có màu vàng nâu đẹp. Thích hợp cho sử dụng tươi và chế biến.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng giống: 300 - 350 gam hạt/1.000 m2. Khoảng cách: 10 - 15 cm x 10 cm.
Thời gian trồng cây con: từ gieo hạt đến khi trồng khoảng 30 - 35 ngày. Thời gian thu hoạch: 70 - 80 ngày sau trồng.

HÀNH TÍM LA OR

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao. Củ to (3 - 4 tép/bụi), độ đồng đều cao. Thời gian bảo quản dài.
Củ có vị thơm nồng, hành phi giòn, thơm, có màu vàng nâu đẹp. Thích hợp cho sử dụng tươi và chế biến.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lượng giống: 300 - 350 gam hạt/1.000 m2. Khoảng cách: 10 - 15 cm x 10 cm.
Thời gian trồng cây con: từ gieo hạt đến khi trồng khoảng 30 - 35 ngày. Thời gian thu hoạch: 70 - 80 ngày sau trồng.