HẠT GIỐNG CÀ PHÁO LAI F1 BẠCH TUYẾT 979
HẠT GIỐNG CÀ PHÁO LAI F1 BẠCH TUYẾT 979 Mới
Cây sinh trưởng khỏe, nhiều cành nhánh, kháng bệnh virus, dễ trồng. Năng suất cao, thời gian thu hoạch kéo dài. Trái tròn mày trắng, độ đồng đều cao, thịt dày, ăn giòn, ngọt.
Khoảng cách trồng: 1,5 m x 0,5 m - 0,6 m. Mật đồ trồng 1.000 - 1.200 cây/1.000 m2. Lượng hạt 6 - 8 gam hạt/1.000 m2
HẠT GIỐNG CÀ PHÁO LAI F1 BẠCH TUYẾT 979 Mới
Cây sinh trưởng khỏe, nhiều cành nhánh, kháng bệnh virus, dễ trồng. Năng suất cao, thời gian thu hoạch kéo dài. Trái tròn mày trắng, độ đồng đều cao, thịt dày, ăn giòn, ngọt.
Khoảng cách trồng: 1,5 m x 0,5 m - 0,6 m. Mật đồ trồng 1.000 - 1.200 cây/1.000 m2. Lượng hạt 6 - 8 gam hạt/1.000 m2