HẠT GIỐNG DƯA HẤU KHÔNG HẠT LAI F1 LỘC XUÂN
HẠT GIỐNG DƯA HẤU KHÔNG HẠT LAI F1 LỘC XUÂN Mới
Cây sinh trưởng khỏe, trái đồng đều, trọng lượng 4 - 6 kg. Chất lượng ăn ngon, thịt quả chắc. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa.
Thời gian sinh trưởng: 65 - 68 ngày.
Mật độ trồng: 1.000 - 1.200 cây/1.000 m2. Chú ý trồng thêm 5 - 7 % giống dưa hấu Thiên Sơn 74 để thụ phấn.
HẠT GIỐNG DƯA HẤU KHÔNG HẠT LAI F1 LỘC XUÂN Mới
Cây sinh trưởng khỏe, trái đồng đều, trọng lượng 4 - 6 kg. Chất lượng ăn ngon, thịt quả chắc. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa.
Thời gian sinh trưởng: 65 - 68 ngày.
Mật độ trồng: 1.000 - 1.200 cây/1.000 m2. Chú ý trồng thêm 5 - 7 % giống dưa hấu Thiên Sơn 74 để thụ phấn.