HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU Mới
Vỏ trái màu vàng cam khi chín, ruột màu cam, rất giòn và ngọt. Brix 16 - 18oBx. Trái đồng đều, 1,5 - 1,8 kg/trái. Thời gian sinh trường 62 - 65 ngày
Khoảng cách trồng: 0,8 - 2 m x 0,4 m (khoảng 1.400 cây/1.000 m2
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU Mới
Vỏ trái màu vàng cam khi chín, ruột màu cam, rất giòn và ngọt. Brix 16 - 18oBx. Trái đồng đều, 1,5 - 1,8 kg/trái. Thời gian sinh trường 62 - 65 ngày
Khoảng cách trồng: 0,8 - 2 m x 0,4 m (khoảng 1.400 cây/1.000 m2