HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM NGỌC ĐƯỜNG
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM NGỌC ĐƯỜNG Mới
Thịt màu cam đậm rất đẹp, ăn rất ngon, thơm, giòn và ngọt. Độ Brix 16 - 18 độ Bx.
Dạng trái tròn, 1,3 -1,5 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng. Thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày
Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng ngoài trời: 1.400 - 1.600 cây/1.000 m2. Trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây/1.000 m2
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM NGỌC ĐƯỜNG Mới
Thịt màu cam đậm rất đẹp, ăn rất ngon, thơm, giòn và ngọt. Độ Brix 16 - 18 độ Bx.
Dạng trái tròn, 1,3 -1,5 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng. Thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày
Trồng được trong nhà lưới và ngoài trời. Mật độ trồng ngoài trời: 1.400 - 1.600 cây/1.000 m2. Trong nhà lưới: 2.000 - 2.200 cây/1.000 m2