HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM PHÚC
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM PHÚC Mới
Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng. Trọng lượng quả 1,8 - 2,5 kg. Có thể thu hoạch 2 quả/ cây. Quả chín có vỏ màu vàng đẹp, thịt màu cam, giòn, ngọt. Brix 12 - 15 độ Bx.
Thu hoạch 65 - 68 ngày sau gieo.
Mật độ 1.400 cây/1.000 m2
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM PHÚC Mới
Cây sinh trưởng khỏe, dễ trồng. Trọng lượng quả 1,8 - 2,5 kg. Có thể thu hoạch 2 quả/ cây. Quả chín có vỏ màu vàng đẹp, thịt màu cam, giòn, ngọt. Brix 12 - 15 độ Bx.
Thu hoạch 65 - 68 ngày sau gieo.
Mật độ 1.400 cây/1.000 m2