HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM THIÊN HOÀNG
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM THIÊN HOÀNG Mới
Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh virus và cháy lá, dễ trồng, thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày.
Dạng trái tròn, 1,3 - 1,8 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp, thịt màu cam, ăn rất ngon, giòn, ngọt, độ Brix 16 - 18 độ Bx.
Thích hợp trồng trong nhà kính và trên đồng ruộng. Lá nhỏ, dễ quản lý sâu bệnh, có thể trồng với khoảng cách dày hơn nhiều giống khác.
Mật độ trồng 2.000 - 2.300 cây/1.000 m2.
HẠT GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM THIÊN HOÀNG Mới
Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh virus và cháy lá, dễ trồng, thu hoạch sau gieo 60 - 65 ngày.
Dạng trái tròn, 1,3 - 1,8 kg/trái, vỏ vàng, khi chín có lưới đẹp, thịt màu cam, ăn rất ngon, giòn, ngọt, độ Brix 16 - 18 độ Bx.
Thích hợp trồng trong nhà kính và trên đồng ruộng. Lá nhỏ, dễ quản lý sâu bệnh, có thể trồng với khoảng cách dày hơn nhiều giống khác.
Mật độ trồng 2.000 - 2.300 cây/1.000 m2.