LETUCE DREAM
LETUCE DREAM

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây phát triển mạnh. Năng suất cao, cây đồng đều. Là màu xanh vừa đến xanh nhạt.
Thích nghi rộng, trồng được quanh năm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 25 cm x 20 - 25 cm. Sử dụng 40 - 50 gam hạt/1.000 m²."

LETUCE DREAM

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây phát triển mạnh. Năng suất cao, cây đồng đều. Là màu xanh vừa đến xanh nhạt.
Thích nghi rộng, trồng được quanh năm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 25 cm x 20 - 25 cm. Sử dụng 40 - 50 gam hạt/1.000 m²."