XÀ LÁCH CAO SẢN PANORAMA
XÀ LÁCH CAO SẢN PANORAMA
ĐẶC TÍNH GIỐNG
Cây phát triển mạnh. Năng suất cao, cây đồng đều. Là màu xanh vừa đến xanh nhạt.
Thích nghi rộng, trồng được quanh năm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Khoảng cách trồng: 25 cm x 20 - 25 cm. Sử dụng 40 - 50 gam hạt/1.000 m²."
XÀ LÁCH CAO SẢN PANORAMA
ĐẶC TÍNH GIỐNG
Cây phát triển mạnh. Năng suất cao, cây đồng đều. Là màu xanh vừa đến xanh nhạt.
Thích nghi rộng, trồng được quanh năm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Khoảng cách trồng: 25 cm x 20 - 25 cm. Sử dụng 40 - 50 gam hạt/1.000 m²."