BẦU SAO LAI F1 HMT689
BẦU SAO LAI F1 HMT689

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thích ứng rộng, thu hoạch 43 - 45 ngày sau gieo, thu hoạch rộ, năng suất cao 6 - 8 tấn/1.000 m2. Dạng trái đẹp, đồng đều, thịt trái xanh, chất lượng ăn ngon. Trái dài 35 - 40 cm, xanh bóng, dài, chắc trái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,8 - 2 m x 0,8 m. Lượng hạt: 10 - 12 gói/1.000m2 (100 hạt/gói)

BẦU SAO LAI F1 HMT689

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thích ứng rộng, thu hoạch 43 - 45 ngày sau gieo, thu hoạch rộ, năng suất cao 6 - 8 tấn/1.000 m2. Dạng trái đẹp, đồng đều, thịt trái xanh, chất lượng ăn ngon. Trái dài 35 - 40 cm, xanh bóng, dài, chắc trái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1,8 - 2 m x 0,8 m. Lượng hạt: 10 - 12 gói/1.000m2 (100 hạt/gói)