HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 39
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 39 Mới
Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 14 độ Brix
Trái đồng đều. Trọng lượng 3 - 5 kg
Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2. Thu hoạch 58 - 65 ngày.
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 39 Mới
Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 14 độ Brix
Trái đồng đều. Trọng lượng 3 - 5 kg
Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2. Thu hoạch 58 - 65 ngày.