HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 68
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 68 Mới
Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 13 độ Brix.
Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao. Có thể đạt 3 - 3,5 tấn/1.000 m2
Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo.
Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2.
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN HOÀNG 68 Mới
Ruột chín có màu vàng, ăn giòn, rất ngọt, 12 - 13 độ Brix.
Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao. Có thể đạt 3 - 3,5 tấn/1.000 m2
Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo.
Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2.