HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN NGA 47
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN NGA 47 Mới
Cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng, trái đồng đều, năng suất cao, có thể đạt 30 - 35 tấn/ha. Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo tùy mùa vụ. 
Dạng trái đẹp, chất lượng ăn ngon, 12 - 13 độ Brix. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa.
Thời vụ trồng quanh năm ở Miền Nam, trừ những tháng có mưa bão và lạnh ở Miền Bắc và Miền Trung. Mật động trồng: 10.000 - 11.000 cây/ha.
HẠT GIỐNG DƯA HẤU LAI F1 THIÊN NGA 47 Mới
Cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng, dễ trồng, trái đồng đều, năng suất cao, có thể đạt 30 - 35 tấn/ha. Cho thu hoạch 58 - 65 ngày sau gieo tùy mùa vụ. 
Dạng trái đẹp, chất lượng ăn ngon, 12 - 13 độ Brix. Bảo quản được lâu và chịu được vận chuyển xa.
Thời vụ trồng quanh năm ở Miền Nam, trừ những tháng có mưa bão và lạnh ở Miền Bắc và Miền Trung. Mật động trồng: 10.000 - 11.000 cây/ha.