HẠT GIỐNG DƯA HẤU THIÊN HOÀNG 32
HẠT GIỐNG DƯA HẤU THIÊN HOÀNG 32 Mới
Ruột chín có màu cam, ăn giòn, rất ngọt. Brix 12 - 15 độ Bx
Trái đồng đều, trọng lượng trái 3 - 5 kg
Thu hoạch 58 - 65 ngày. Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2
HẠT GIỐNG DƯA HẤU THIÊN HOÀNG 32 Mới
Ruột chín có màu cam, ăn giòn, rất ngọt. Brix 12 - 15 độ Bx
Trái đồng đều, trọng lượng trái 3 - 5 kg
Thu hoạch 58 - 65 ngày. Mật độ trồng 1.000 - 1.200 cây/ 1.000 m2